Search
Close this search box.

Laatupäivystys

Laatupäivystys on julkisen terveyden­huollon kumppani. Tuemme hyvinvointi­alueita tuottamaan vaikuttavia terveys­palveluita motivoituneen lääkäri­porukkamme avulla.

Meillä lääkärit voivat kasvaa ammattilaisina kiinnostuksensa mukaan vastaanottotyön, osastotyön, päivystystyön tai vaikka näiden kaikkien osaajiksi.

Yhdessä pelastamme suomalaisen terveydenhuollon!

Kokonaisvaltainen kumppani

Olemme hyvinvointi­alueiden kokonaisvaltainen kump­pani. Kumppanuus tarkoittaa meille lääkäri­resurssoinnin lisäksi terveys­palveluiden kokonaisvaltaisempaa moniammatil­lista kehittämistä yhteistyössä tilaaja-asiakkaan johdon ja työntekijöiden kanssa.

Lääkärin ammatillinen kasvu

Koulutetut huippu­ammat­tilaiset mahdollistavat potilaan hyvän ja oikea-aikaisen hoidon. Siksi tarjoamme oppimista janoaville lääkäreille mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen uran kaikissa vaiheissa. Meille ammatillinen kasvu tarkoittaa koko työuran mittaista prosessia, joka ei pääty ekoihin työvuosiin. Kliinisessä työssä kehittymisen lisäksi tarjoamme mahdollisuuksia kasvaa myös kouluttajana tai vastuuhenkilönä erilaisissa rooleissa. 

Moniammatil­lista koulutusta kriittisesti sai­raiden hoitoon

Tarinamme alusta saakka olemme panostaneet erityisesti kouluttamiseen akuutti­lääke­tieteen saralla. Yhdessä kumppaneidemme kanssa järjestämme kolme kertaa vuodessa Emergency Medicine Camp -simulaatio­koulutus­tapahtumat Repovedellä, Pyhällä ja Hangossa.

Säännölliset koulutuksemme esimerkiksi hoito­elvytyksestä ja päivystyksen hätätilanteista valmistavat lääkäreitämme kohtaamaan vaikeita tilanteita työssään. Koulutuksiimme on osallistuttu yli tuhat kertaa. Omien lääkäreidemme lisäksi koulutamme muun muassa tilaaja-asiakkaidemme ammattilaisia.

Kouvolasta maailmalle 

Päivystystoimintamme alkoi Kouvolasta vuonna 2020. Yhteistyössä tilaaja-asiakkaan kanssa saimme aikaan myönteisen muutoksen. Verrattuna edelliseen vuoteen ensimmäisenä toiminta­vuotenamme:
  • hoitohenkilökunnan sairauspoissaolot vähenivät kymmeniä prosentteja
  • kävelevistä potilaista 3 tunnin tavoitteessa läpimenneiden osuus parani 43 %
  • makaavista potilaista 6 tunnin tavoitteessa läpimenneiden osuus parani 39 %.
Antti Mauno päivystyksessä.
Lääkäri Mohamed Yahya.

Osasto- ja terveyskeskus­toiminnat

Vuosia jatkunut kumppanuus Kymenlaakson HVA:n kanssa on matkan varrella kasvanut. Päivystyksen lisäksi tuemme aluetta myös osasto- ja terveyskeskustoimintojen pyörittämisessä. 

Laatupäivystys vastaa perusterveydenhuollon osastolla viiden lääkärin työstä. Osastojen vastuulääkärimme hoitaa potilaita ja ohjaa omia sekä kumppanimme lääkäreitä. Yhteistyömme myötä tehostunut hoito on johtanut hoitopäivien lyhentymiseen ja lääkärit ovat olleet tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen.

Kouvolan terveyskeskuksia tuemme konsultti- ja terveyskeskuslääkäreiden voimin. Lääkärimme ovat mukana tukemassa terveyskeskuspotilaiden laadukasta hoitoa.

Mitä tällä hetkellä?

Tuemme useita hyvinvointialueita läpi Suomen, aina Helsingistä Rovaniemelle ja edelleen Porista Joensuuhun. 

Laatupäivystyksen työn­tekijöille tarjoamme säännöllisten koulutus­päivien lisäksi myös isompia koulutus­kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat kokonais­valtaisen kehittymisen ja mielen­kiintoisen työn kumppanimme toimi­pisteessä. Akatemiassamme voi syventyä lääkärin perustyöhön kokeneiden vastuulääkärien tuella.

Lääkärit lounaalla.

Mitä seuraavaksi?

Emme vielä tiedä, miten suomalainen terveyden­huolto pelastetaan. Haluamme yhdessä kump­paneidemme ja lääkä­reidemme kanssa ottaa asiasta selvää.

Tervetuloa mukaan! ❤️

Mediassa