Search
Close this search box.

Koulutuspäivät Olkkarissa

Koulutusta lääkäreille Kouvolassa.

Haluutko kehittyä työssäsi lääkärinä tai akuuttihoitajana ja päästä simuloimaan erilaisia tilanteita? Nyt se onnistuu helposti meidän koulutustilalla!

Järjestämme joka toinen kuukausi koulutuspäiviä, joissa pidetään päivystyksessä

EMC teemawebinaarit

Laatupäivystyksen koulutus.

Emergency Medicine Camp teemawebinaarit ovat ilmaisia webinaareja, jotka soveltuvat kaikille teemasta kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille.

Webinaarissa aiheita käsitellään ensihoidon ja sairaalan sisäisen toiminnan näkökulmista. Tilaisuus päättyy yhteiseen keskustelutilaisuuteen, jossa kuuntelijat voivat osallistua keskusteluun esittämällä kysymyksiä luennoitsijoille.

Tulevat teemawebinaarit

Seuraava teemawebinaari pidetään

ALS – Advanced Life Support

ALS - Advanced Life Support.

Kaksipäiväinen kurssi, joka tarjoaa systemaattisen lähestymistavan hätäpotilaan hoidossa ja opettaa tehokkaaseen tiimityöskentelyyn. Kurssin sisältöjä ovat elottoman potilaan hoito, elvytyksen erityistilanteet ja henkeä uhkaavat hätätilanteet.

ALS-kurssi sopii terveydenhuollon akuuttiyksiköissä (esim. päivystys, leikkaussali, tehohoito, ensihoito) vähintään vuoden työskennelleille hoitajille ja lääkäreille. 

Kurssiin

EPALS – European Pediatric Advanced Life Support

Koulutus lääkäreille.

EPALS-kurssi on tarkoitettu kokeneille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka todennäköisesti osallistuvat joko tiimin jäsenenä tai tiiminvetäjänä lapsen, vauvan tai vastasyntyneen elvyttämiseen sairaalassa tai sairaalan ulkopuolella.

Kurssiin kuuluu lähtötasotentti ja kurssin lopussa on simulaatiotesti. Lähtötasotentin kurssimateriaali on englanninkielinen, mutta kurssin opetuskieli on suomi.

Olhava Emergency Medicine Camp

Olhava Emergency Medicine Camp - Repovesi.

Olhava Emergency Medicine Camp on korkeatasoinen terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu traumasimulaatiokoulutustapahtuma. Koulutuksen lisäksi ohjelmassa on eri aktiviteettejä kuten kiipeilyä, melontaa ja maastopyöräilyä. Koulutus vaatii retkeilyosaamista.

Tapahtuma järjestetään vuosittain Repoveden kansallispuistossa. Laatupäivystys järjestää tapahtuman Kymen HVA:n, KYMPE:n, FinnEM ry:n, XAMK:n, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien

Pyhä Emergency Medicine Camp

Pyhä Emergency Medicine Camp - traumasimulaatiokoultuus Pyhällä.

Pyhä Emergency Medicine Camp on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu traumasimulaatiokoulutus. Koulutuksen lisäksi tapahtumassa harrastetaan erilaisia talviaktiviteetteja, kuten vapaalaskua, maastopyöräilyä ja hiihtoa. Koulutus vaatii kyseisten talvilajien kohtalaista hallintaa.

Tapahtuma järjestetään Pyhätunturilla. Laatupäivystyksen lisäksi mukana ovat FinnEM ry, LSHP, Lapin pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos.

Emergency Medicine Camp 24

Emergency Medicine Camp 24 -koulutus.

Emergency Medicine Camp 24 on ensihoitoon ja päivystykseen suunnattu webinaari ja simulaatiokoulutus. 

Järjestämme Emergency Medicine Dayn kunniaksi yhteensä n. 10 tuntia koulutusta vuorokauden sisällä!

Vuorokauden aikana on luvassa kaksi webinaaria, jotka valmistavat hätätilanteisiin niin ensihoidossa kuin päivystyksessä. Koulutuksessa pureudutaan syventävästi

Ultraääni 1 & 2

Ultraäänikoulutus lääkäreille.

“Mitä silmät ei nää, sen UÄ ymmärtää! Ultraääni on tärkeä osa kliinikon työkalupakkia”

Nämä Ultra-Mestareiden koulutukset ovat osa akuuttilääkärin ultraäänikoulutuskokonaisuutta ja koostuvat neljästä lähiopetuspäivästä. Kukin päivä toimii myös itsenäisenä koulutuksena.

Näihin ensimmäisiin päiviin voit osallistua ilman aiempaa ultraäänen käyttökokemusta. Toiseen

Ultraääni 3 & 4

Nämä Ultra-Mestareiden koulutukset ovat osa akuuttilääkärin ultraäänikoulutuskokonaisuutta ja koostuvat neljästä lähiopetuspäivästä. Kukin päivä toimii myös itsenäisenä koulutuksena.

Ensimmäisiin päiviin (Ultraääni 1&2) voi osallistua ilman aiempaa ultraäänen käyttökokemusta. Tähän toiseen koulutuskokonaisuuteen edellytyksenä on protokollan osatutkimusten osaaminen joko käynyt Ultraääni

EuSim 1 – simulaatio-ohjaajan peruskurssi

Koulutus käynnissä Kouvolan koulutustila Olkkarissa

EuSim 1 on simulaatiokouluttajaksi valmistava kurssi. Jatkokurssin löydät täältä.

Peruskurssi (level 1) on sekoitus teoriaa ja käytäntöä ja sen painotuksena on palautteenannon tärkeys osana opetusta turvallisessa ja stimuloivassa ympäristössä. Osallistujat toimivat pienissä ryhmissä yhdessä kouluttajien kanssa. Kurssikieli on suomi.

EuSim 2 – simulaatio-ohjaajan jatkokurssi

Koulutus käynnissä Kouvolan koulutustila Olkkarissa

EuSim 2 on simulaatiokouluttajien jatkokurssi. Peruskurssin löydät täältä.

Jatkokurssi (level 2) on tarkoitettu kokeneille simulaatio-ohjaajille, jotka ohjaavat varmalla otteella simulaatioharjoituksia ja niiden purkutilanteita, ja haluavat saada työkaluja haastaviin oppimiskeskusteluihin. Kurssilla syvennytään inhimillisiin tekijöihin ja siihen kuinka ei-teknisistä taidoista voidaan