Search
Close this search box.

Hunde yllättyi positiivisesti henkilöstökyselyn tuloksista – “Tämä mentaliteetti vie pitkälle”

Laatupäivystys on panostanut paljon työntekijöidensä hyvinvointiin. Silti juuri toteutetun henkilöstökyselyn tulokset pääsivät yllättämään positiivisesti. Mitä löytyy onnistumisen taustalta?
Laatupäivystyksen toimitusjohtaja Hunde.

Laatupäivystys toteutti tammi-helmikuun vaihteessa ensimmäistä kertaa Ilmarisen työvire- ja työyhteisövire-kyselyt, joilla selvitetään työyhteisön vahvuuksia ja kehityskohteita.

Tulokset yllättivät toimari Hunderra “Hunde” Assefan erinomaisuudellaan.

– Osasin odottaa hyviä tuloksia, koska olemme tehneet paljon töitä työntekijöidemme arjen sujuvoittamiseksi. Silti yllätyin positiivisesti, että tulokset olivat noinkin hyvät, Hunde kertoo.

Eniten Hundea ilahdutti tulosten johdonmukaisuus. Vastauksissa ei juurikaan ollut hajontaa, vaan suurin osa työyhteisöstä voi todella hyvin. Kehityskohteetkin toistuivat samanlaisina eri vastaajien välillä.

Lääkärit täyttivät lyhyemmän työvire- ja toimistotiimi pidemmän työyhteisövire-kyselyn. Kaikilla vastaajilla työvire oli hyvä tai erinomainen. Lääkäreiden työvire oli keskiarvoltaan 4,4 ja toimistoväen 4,5/5.

– Lääkärimme työskentelevät tosi monessa eri toimipisteessä ympäri Suomen. Sen vuoksi on haastavaa luoda yhteenkuuluvuuden tunne ja kommunikoida tehokkaasti. Tuloksista tuli kuitenkin sellainen fiilis, että olemme todella tehneet jotain oikein, Hunde iloitsee.

“On tärkeää päästä tekemään laadukasta työtä, jonka kokee merkitykselliseksi”

Tulosten perusteella lääkärit kokevat, että Laatupäivystyksen kanssa asiointi on sujuvaa, kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja työssä rohkaistaan kehittymään. Kehityskohteeksi he kokivat säännöllisen palautteen saamisen – keskiarvoksi sille annettiin 3,4.

Säännöllisen palautteen antamisen haasteena on nimenomaan se, että yrityksessä työskennellään niin monessa eri paikassa.

– Olemme jo aiemmin ottaneet käyttöön säännölliset keskustelut vastuulääkäreiden kanssa. Jatkossa niihin tuodaan enemmän sisältöä palautteiden näkökulmasta. Pyrimme myös saamaan tilaaja-asiakkailtamme systemaattisemmin palautetta, jota voimme välittää lääkäreille, Hunde sanoo.

Toimistotiimi taas koki Laatupäivystyksen vahvuudeksi erityisesti vuorovaikutussuhteet ja yhteistyön. Kehityskohteet liittyivät työn suunnitelmallisuuteen, taukoihin ja johdon yhdenmukaiseen viestintään.

– Olemme nopeasti kasva organisaatio, joten työn imu ja vauhti on aika kova. Miten voisimme tehdä työstä suunnitelmallisempaa ja miten muistaisimme pitää taukoja työpäivän aikana? 

Viime vuoden loppupuolella Laatupäivystyksellä aloitettiin kuukausittaiset lajikokeilut, joissa tiimiläiset pääsevät yhdessä kokeilemaan erilaisia urheilumuotoja. Hunde tiedostaa, ettei se yksinään kuitenkaan riitä.

– Lajikokeilut ovat kiva juttu, mutta pelkät tempaukset eivät ole ratkaisu. Meidän tulee pohtia, miten tauoista ja sopivasti työtahdista tulee jokapäiväistä. Ehkä lähdemme kehittämään jonkinlaista työkalupakkia yhdessä tiimiläisten kanssa.

Antti Mauno ja Hunderra Assefa Laatupäivystyksen toimistolla.
Vastuulääkäri Antti Mauno ja Hunde.

Kyselystä selvisi, että kaikki työntekijät kokevat Laatupäivystyksen tekemän työn merkitykselliseksi. Tähän vaikuttaa varmasti terveydenhuollon parissa työskentely. Merkityksellisyyden tunne ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys millään alalla.

– Pidämme potilaan hyvän hoidon työmme keskiössä koulutusten, konsultaation ja laadun avulla. Uskon sen entisestään painottavan työn merkityksellisyyttä. On tärkeää päästä tekemään laadukasta työtä, jonka kokee merkitykselliseksi itselleen, Hunde painottaa.

“Koen vahvuutenamme sen, että haluamme kehittyä koko ajan”

Miten kyselyn tulokset sitten olivat näin hyvät? Hunde nostaa esiin kommunikaation, välittämisen kulttuurin ja oppivan organisaation.

– Hyödynnämme paljon sähköistä kommunikaatiota. Slackissa meillä on yleisten tiedotuskanavien lisäksi jokaisella työntekijällä oma henkilökohtainen kanavansa, jonka kautta he saavat nopeasti kiinni kaikki oleelliset henkilöt.

Hunde kokee, että lääkärit viihtyvät Laatupäivystyksellä, koska he voivat joustavasti ja matalalla kynnyksellä olla yhteydessä tiimiläisiin, kun jokin asia mietityttää.

– Kun työntekijä saa apua nopeasti ja tietää, että homma etenee ja tulee hoidetuksi, se luo turvaa. Se auttaa myös esimerkiksi lääkäriä keskittymään olennaiseen eli potilaan hyvään hoitoon.

Laatupäivystyksellä on jalkautettu välittämisen kulttuuria. Tämä tarkoittaa sitä, että työkaverit haluavat aidosti auttaa toisiaan.

– Toimintamme alkoi hyvin pienesti, mutta lähti nopeasti kasvuun. Kasvusta huolimatta olemme pitäneet kiinni pienen talon tietynlaisesta perheperiaatteesta: ihmiset pitävät huolta toisistaan ja ovat helposti saavutettavissa. Mielestäni tämä mentaliteetti vie todella pitkälle, Hunde sanoo.

Jatkuvan kasvun myötä Hunde kokeekin haasteena sen, miten mentaliteetti saadaan säilytettyä myös jatkossa. Kaikille työntekijöille halutaan sijainnista riippumatta antaa henkilökohtainen kokemus jatkossakin.

– Koen vahvuutenamme sen, että haluamme niin organisaationa kuin yksilöinä kehittyä koko ajan. Emme halua kangistua. Lisäksi kun huolehdimme työntekijöidemme kouluttautumisesta, välittyy heille fiilis, että heistä aidosti välitetään.

“Kyselyä ei pidä tehdä vain ihailtavaksi”

Laatupäivystys on viimeisen vuoden aikana kasvanut huimasti niin lääkäreiden määrän kuin toimistotiiminkin osalta. Siksi Hunde koki, että juuri nyt oli otollinen aika teettää työvire-kysely. Seuraava kysely pidetään jo syksyllä.

– Kyselyä ei pidä tehdä vain siksi, että voimme ihailla kuinka hyvät tulokset saimme. Meidän tulee tarttua kehityskohteisiin ja pohtia myös sitä, miksi nyt on mennyt hyvin. Mitkä ovat olleet onnistumisemme ainesosat?

Hyvissä tuloksissa pysyminen vaatii reflektointia ja jatkuvaa seurantaa. 

– Jatkossa aiomme pitää kyselyitä kaksi kertaa vuodessa, jotta voimme seurata miten tilanne kehittyy. Tulee muistaa, että tulokset voivat myös kipata alas, Hunde päättää.

Alta voit tutustua tuloksiin tarkemmin.

Jaa artikkeli: