Suositut koulutus­­­­tallenteemme odottavat oppimisen nälkäisiä – perehdy vaikka EKG:hen tai hyvään kirjaamiseen

Koulutuksemme perehdyttävät muun muassa EKG:hen, akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan, hyvään ja systemaattiseen kirjaamiseen potilastyössä, vatsakipuun päivystyksessä ja keuhkokuvien tulkintaan.
Lääkärit EKG:n parissa.

YouTube-kanavaltamme löytyy jo lähes 20 koulutusta, jotka odottavat oppimisen nälkäisiä lääkäreitä. Esimerkiksi kaikki aiemmin pitämämme viikkokoulutukset löydät yhdeltä soittolistalta koottuna. Osa koulutuksista on löytänyt tiensä suurempaan suosioon, ja alta löydätkin viisi suosituinta niistä.

EKG - Tips & Tricks

YouTube-kanavamme suosituin koulutus on Emil Reitalan vetämä EKG:hen syventävä tunnin setti. Emil jakaa koulutuksessa muu­tamat vinkit, jotka eivät välttämättä perus­opetuksessa tule vastaan. Käytännön­läheisyyttä koulutukseen tuo neljä kinkkisempää potilaskeissiä, joiden kautta aiheeseen syvennytään.

Akuutti munuaisten vajaa­toiminta

Toiseksi suosituimman viikko­koulutuksemme vetää vastuulääkärimme Mahba Mohamed, joka perehdyttää akuuttiin munuaisten vajaa­toimintaan. Näitä potilaita saattaa tulla kenelle tahansa vastaan päivys­tystyössä. Koulutuksessa aiheeseen pereh­dytään sekä teoreet­tisesti että potilas­tapausten kautta.

Hyvä ja systemaat­tinen kirjaaminen potilastyössä

Pitkään katsotuimman koulutuksemme titteliä kantoi vastuulääkäri Antti Maunon vetämä Hyvä ja systemaattinen kirjaaminen potilastyössä -tallenne. Tällä suositulla koulutuksella Antti haluaa herätellä ideoita aiheen tiimoilta ja jakaa ajatuksiaan hyvästä potilas­tekstistä. Koulutus sopii hyvin nuorille lääkä­reille tai virkistämään koke­neiden konkareiden ajatusmaailmaa.

Vatsakipu päivystyksessä

Päivystyksen vatsakipuisiin potilaisiin meidät perehdyt­tää vastuulääkäri Mohamed Ahmed, eli Momo. Kouluksessa pureudutaan vatsakivun aiheuttajiin ja siihen, mitä asioita potilailta tulisi selvittää. Momo muistuttaa myös labra- ja kuvantamis­menetelmistä, joita on hyvä hyödyntää näitä potilaita tutkittaessa. Lopuksi aiheeseen syvennytään vielä kuvitteellisten potilas­keissien kautta.

Keuhkokuvien tulkinta

Viidenneksi suosituin koulutuksemme on vastuulääkäri Abdulsamet Simsekin vetämä keuhkokuvien tulkintaan johdattava webinaari. Simsek jakaa, mitä keuhko­kuvan tulkinnassa on tärkeää huomioida. Tähänkin aiheeseen pääsee perehtymään konkreettisten potilaskeissien avulla.

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn